Κατασκευές

Η τεχνική εταιρία COMPASS συνδυάζοντας απόλυτα τη λειτουργικότητα, την ποιότητα αλλά και την οικονομία.

Αναλαμβάνει:

  • Την επίβλεψη και κατασκευή των έργων αλλά και το συντονισμό των εργασιών
  • Την παράδοση του έργου ΄΄με το κλειδί στο χέρι΄΄
  • Ενισχύσεις και αποκαταστάσεις κτιρίων
  • Διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων
  • Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου
  • Προμετρήσεις- επιμετρήσεις

Οι Συνεργάτες μας